Nykompetens

Tre saker som kännetecknar en erfaren jurist

Tre saker som kännetecknar en erfaren jurist

Tre saker som kännetecknar en erfaren jurist

Det finns flera saker som särskiljer en erfaren jurist och en nyutexaminerad – annat än tiden de varit verksamma. Bland annat kan man notera följande:

  • Lönen
  • Specialisering
  • Kreativitet

Läs mer nedan.

Lönen för en erfaren jurist är högre

Gott så – så förhåller det sig normalt inom alla yrken. Det många kanske inte vet är hur stor skillnad det faktiskt är. En webbplats som samlar lönestatistik kring olika yrken gör det tydligt. Till exempel kan man se att i Gävleborgs län är medellönen omkring 42 000 kronor i månaden, med svaranden som har en snitterfarenhet på 17 år. I Halland är medellönen 27 700 kronor i månaden, med svaranden från länet som har en snitterfarenhet på tre år.

Givetvis finns det fler faktorer än så som påverkar lönen. Till exempel tenderar den att vara högre i större städer jämfört med mindre.

En annan källa gör gällande att medellönen för bolagsjurister för ett par år sedan var 70 000 kronor. De yngsta, mellan 21 och 25 år gamla, hade en medellön på ca 40 000 kronor i månaden. För de äldsta juristerna, de som var mellan56 och 60 år gamla, var snittlönen istället 95 000 kronor i månaden.

Specialisering

En erfaren jurist har haft tid att specialisera sig. Det är inte alla som gör detta, speciellt inte i mindre städer där marknaden är mindre. I storstäder är det dock mycket vanligt att jurister nischar sig mot ett givet område, till exempel familjerätt eller fastighetsrätt, och arbetar i huvudsak med just det rättsområdet.

Den som specialiserar sig inom ett område kan bli mer eftertraktad på arbetsmarknaden och således få högre lön eller bättre anställningar – men det tar tid att göra det. En erfaren jurist har haft den tiden – om han eller hon nu har valt att göra det.

Kreativitet och förmågan att tänka utanför boxen

Förmågan att tänka utanför boxen och nästan reflexmässigt väga intressen mot varandra kommer med erfarenhet. En erfaren jurist kan komma fram till såväl konventionella som okonventionella lösningar som är det bästa för alla inblandade partner.

Det här kan vara särskilt viktigt för advokater som företräder sin klient i rätten. Att kunna ifrågasätta till exempel polis och åklagares arbete är en förutsättning för att klienten ska få bästa möjliga representation.